Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει από τον Αύγουστο του 2017.
 
 
1. Εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
 
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για ιστοσελίδες που ανήκουν ή λειτουργούν από την GAP Vassilopoulos Public Limited και τις θυγατρικές της (συλλογικά "G.A.P." ή "εμείς") για την G.A.P INSURANCE AGENCY και είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης "http://www.gapinsuranceagency.com" (συλλογικά, "Ιστοσελίδα G.A.P"). Στην ιστοσελίδα G.A.P. μπορεί να έχει πρόσβαση και μέσω άλλου “domain” εκτός από το “domain” που αναφέρεται παραπάνω. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται από εμάς με άλλα μέσα εκτός από την ιστοσελίδα της G.A.P.
Ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της G.A.P. ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή να παρέχονται από εμάς ή στρατηγικούς συνεργάτες πού διατηρούν σύμβαση με εμάς, παρόλο που φαίνεται ότι μπορεί να μην έχετε εγκαταλείψει την ιστοσελίδα της G.A.P. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται από στρατηγικούς εταίρους μας, εκτός από το ότι θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο σχετικά με το πώς οι στρατηγικοί εταίροι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν για εσάς.
 
2. Πληροφορίες που συλλέγουμε.
 
Γενικές πληροφορίες
Όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης ή το λογισμικό πελάτη μπορεί να μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες στους διακομιστές που φιλοξενούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σύνδεση σας στο Διαδίκτυο, τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του υπολογιστή σας, τη γεωγραφική σας θέση και την κίνηση σας μέσα στην ιστοσελίδα μας και την αλληλεπίδραση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που βλέπετε και των πληροφοριών που κάνετε λήψη. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα G.A.P., οι διακομιστές μας συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες στην Ιστοσελίδα G.A.P.
 
Προσωπικές πληροφορίες
Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς. "Προσωπικές πληροφορίες" είναι πληροφορίες μέσω των οποίων μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας G.A.P. ή που λαμβάνουμε από τους στρατηγικούς εταίρους μας εξαρτώνται από τη φύση της δραστηριότητάς σας στο διαδίκτυο. Συλλέγουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε οικειοθελώς.
 
“Cookies” του προγράμματος περιήγησης
 Ένα “cookie” του προγράμματος περιήγησης είναι ένα μικρό αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο σκληρό σας δίσκο όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα “cookie” του προγράμματος περιήγησης αποθηκεύουν τις πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει για διάφορους σκοπούς, όπως για να εξατομικευθεί η εμπειρία σας και να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, το υλικό που κατεβάζετε, το όνομα τομέα και τη χώρα παροχής του διαδικτύου, τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψη σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα “cookies” του προγράμματος περιήγησης ή για να σας ειδοποιούμε όταν σας τοποθετείτε ένα “cookie” ώστε να μπορείτε να το δεχτείτε ή να το απορρίψετε.
 
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα G.A.P, θα τοποθετούμε τα “cookies” του προγράμματος περιήγησης στον σκληρό σας δίσκο για να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για την προβολή της ιστοσελίδας G.A.P., όπως για παράδειγμα αν απενεργοποιείσετε το Flash ώστε να μην χρειάζεται να το κάνετε για τις επόμενες επισκέψεις σας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα G.A.P χρησιμοποιεί “cookies” για να παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στον υπολογιστή σας έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας G.A.P., όπως το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών και άλλα γενικά στατιστικά στοιχεία, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων και των πωλήσεων μέσω διαφημίσεων. Τα “cookies” χρησιμοποιούνται επίσης για να βοηθηθεί η σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα G.A.P. Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα G.A.P. εάν απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για την αποδοχή “cookies.” Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα G.A.P, οι στρατηγικοί συνεργάτες μας μπορούν επίσης να τοποθετούν τα “cookies” του προγράμματος περιήγησης στο σκληρό σας δίσκο.  
 
 
3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από εμάς ή στρατηγικούς μας εταίρους: (1) για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, της κοινοποίησης ειδικών προσφορών, προσφορών και εκδηλώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, φαξ και άλλων μέσων. (2) να επεξεργάζεται και να εκπληρώνει κρατήσεις και να καταγράφει κρατήσεις · (3) για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση ή εξυπηρέτηση πελατών. (4) να απαντούμε σε έρευνες, καταγγελίες και άλλες ανακοινώσεις, και (5) για σχεδιασμό προφίλ ή δημογραφικούς σκοπούς.
 
 
4. Γνωστοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε.  
 
Με εξαίρεση όσα προβλέπονται παρακάτω, δεν θα πουλήσουμε, εμπορεύσουμε ή αποκαλύψουμε σε τρίτους καμία προσωπική πληροφορία που αποκτήθηκε μέσω της ιστοσελίδας G.A.P. ή από στρατηγικούς μας συνεργάτες, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες: (1) με δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα έρευνας ή άλλη νομική διαδικασία, (2) συμμόρφωση με νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές απαιτήσεις οποιασδήποτε κυβερνητικής αρχής · (3) για την προστασία και υπεράσπιση της GAP και όλων των στελεχών της, των διευθυντών, των υπαλλήλων, των δικηγόρων, των αντιπροσώπων, των εργολάβων και των εταίρων της, σε σχέση με οποιαδήποτε νομική ενέργεια, αξίωση ή διαμάχη. (4) για την επιβολή των όρων χρήσης της δικτυακής ιστοσελίδας G.A.P. (5) για την πρόληψη τυχόν επικείμενης σωματικής βλάβης · (6) σε επιχειρήσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς εκτέλεσης λειτουργιών για λογαριασμό μας, όπως εταιρείες που διεκπεραιώνουν συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες.
 
 
5. Επιλογή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. 
 
Γενικές πληροφορίες συλλέγονται κάθε φορά που περιηγείστε στην ιστοσελίδα G.A.P. Η ιστοσελίδα G.A.P. δεν παρέχει κανένα μέσο για να εξαιρεθεί από την παροχή γενικών πληροφοριών κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα G.A.P. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε λογισμικό ιδιωτικού απορρήτου που εμποδίζει την αποκάλυψη γενικών πληροφοριών είναι διαθέσιμο στο εμπόριο.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα G.A.P. χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες.
Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε ή να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@gapinsuranceagency.com αναφέροντας το αίτημά σας. Παρόλο που μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση και την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ, ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε για μη εμπορικούς σκοπούς.
 
 
6. Πρόσβαση  
 
Οι γενικές ή προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας G.A.P. ή από στρατηγικούς μας εταίρους δεν είναι επί του παρόντος προσβάσιμες από εσάς. Εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέξαμε σχετικά με εσάς δεν είναι σωστές ή έχουν αλλάξει, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@gapinsuranceagency.com εξηγώντας τη διόρθωση ή την αλλαγή, προσθήκη ή διαγραφή και δώστε οποιαδήποτε σχετική επιβεβαίωση ή αριθμό αναφοράς.
 
 
7. Ασφάλεια 
 
Τα δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται από την ιστοσελίδα G.A.P. κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας τεχνολογία SSL. Οι γενικές πληροφορίες και οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα G.A.P. αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Οι ασφαλείς διακομιστές προστατεύονται από “firewalls” και άλλες τυπικές διαδικασίες ασφαλείας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αδιαπέραστο. Ενώ έχουμε πάρει εύλογα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι επικοινωνίες μεταξύ εσάς και των διακομιστών μας θα είναι απολύτως ασφαλείς ή θα είναι απαλλαγμένες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.
 
 
8. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών  
 
Η ιστοσελίδα G.A.P. είναι ένας γενικός χώρος ακροαματικότητας για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Αν μάθουμε ότι έχουμε συγκεντρώσει ή λάβαμε Προσωπικές Πληροφορίες από ένα άτομο κάτω των 18 ετών χωρίς την γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε πληροφορίες από ή για άτομα κάτω των 18 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@gapinsuranceagency.com .
 
 
9. Αλλαγές 
 
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει από τον Αύγουστο του 2017. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Όταν η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλάξει, τροποποιηθεί ή / και τροποποιηθεί ουσιαστικά, θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα G.A.P. μαζί με μια αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου. Κάθε αναθεωρημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εφαρμοστεί μόνο μελλοντικά σε Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται ή τροποποιούνται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης πολιτικής. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τον περιοδικό έλεγχο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στον ιστοσελίδα G.A.P. για αλλαγές.
 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@gapinsuranceagency.com .
 
Πνευματικά δικαιώματα © 2017 GAP Vassilopoulos Public Limited. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.


 

GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: